ديداری بی نظير!

و امروز ...چه شیرین بود امروز!

یک دیدار خاص ...دور از چشم همه ی  بیگانگان ! یک دیدار سه نفره ی بی نظیر!

این دیدار چه با شکوه بود! و چه زیاد دوستش دارم!

و او چه زیبا بود! زیباتر از همیشه!.........و چه زیباتر حرف می زد!

و ....... و حضورشان چه قدر گرم و پر حرارت بود! هم او و هم خدا!

                                                 و خدا چه نزدیک بود!

                                                             نزدیک ... آن قدر که حسش کردم با تمام وجودم!

و خودش برد...هر دومان را تا آن بالا...آن اوج...و چه اوجی بود!

                                          و خودش خواهد بردمان ....باز هم....بالاتر....خیلی بالاتر...

و او و خدا چه روزی برایم ساختند........

و می دانم که خدا دیگر نمی گذارد فاصله ها دورمان کند! نمی گذارد و نمی گذاریم!

..............................................

/ 0 نظر / 11 بازدید